บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรม ปั่นทอ จำกัด

  • เจ้าของโครงการ : บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรม ปั่นทอ จำกัด
  • ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
  • มูลค่าโครงการ : 2,749,000 บาท
  • ประเภทของงาน : LED Tube T8 18W,Bulb