1.พลังงานที่ประหยัดได้เมื่อเปลี่ยนจากหลอดแบบเดิมมาเป็นหลอด LED

หลอดไฟเดิมกำลังวัตต์
W
บัลลาสต์กำลังวัตต์
W
หลอด LED กำลังวัตต์
W
จำนวนหลอดไฟที่ต้องการเปลี่ยน
W


สรุปผลการประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานต่อหลอด
W
พลังงานที่ประหยัด
หลอด
kW1. ฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบ ยาว 36 W บัลลาสต์ 10 W 1. LED T8 แบบ ยาว 18 W
2. ฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบ สั้น 18 W บัลลาสต์ 10 W 2. LED T8 แบบ สั้น 10 W
3. ฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบ ยาว 28 W บัลลาสต์ 4 W 3. LED T8 แบบ ยาว 18 W
4. โคม High bay เมทัลฮาไลด์ 400 W บัลลาสต์ 80 W 4. LED HIGH BAY 120 W
5. โคม High bay เมทัลฮาไลด์ 250 W บัลลาสต์ 50 W 5. LED HIGH BAY 50 W
6. โคม Spot Light HPS 400 W บัลลาสต์ 80 W 6. LED SPOT LIGHT 150 W
7. โคม Spot Light HPS 250 W บัลลาสต์ 50 W 7. LED SPOT LIGHT 50 W
8. โคม Street Light เมทัลฮาไลด์ 400 W บัลลาสต์ 80 W 8. LED STREET LIGHT 120 W
9. โคม Street Light เมทัลฮาไลด์ 250 W บัลลาสต์ 50 W 9. LED STREET LIGHT 60 W
10. หลอดคอมแพ็ค ตะเกียบ 14 W บัลลาสต์ 0 W 10. LED BULB E27 7 W